169 Rejection Afwijzing

  Waar gaat dít nu weer over? 

  • Is dit een bijbelse beeldmetafoor? (bijv. Jezus wordt afgewezen)

  • óf zijn dit ouders die hun (onwillige) kind uit hun leven bannen?

  • óf broers en zusters, die elkaar verketteren?

  • óf kijken wij naar een afgewezen liefde, vriendschap of familielid?

  • óf zien wij hier wellicht het gekwetst afdruipen van een gepest kind?

  • óf een oudere die nodig geholpen moet worden, maar waar geen tijd  meer voor is?

  • óf is dit een beeldmetafoor voor het sowieso al afwijzen van alle andere  volken, culturen religies of huidskleuren?

  • óf ……….. ? *)

Wat , waar, waarom of wanneer dan ook, laat de moraal van dit beeldverhaal zijn : 

  “Als jij niet wilt dat dit bij jou gebeurt, doe dat dan ook een ánder niet aan!”.*)  s.v.p. zelf invullen

                                                                                                                                 (© M@rten)